VizTEC Slovakia S.r.o, Síran železitý,Chlorid železitý


Chlorid železitý

Naša spoločnosť vyrába a distribuuje 40% vodný roztok Chloridu železitého, ktorý spĺňa štandardy EN888.

Využitie:

Produkt VízTEC Fuzfefloc V3C sne vyvinuli k príprave pitnej a priemyselnej vody, ako aj k čisteniu komunálnych a priemyselných odpadových vôd. 

Najfrekventovanejšie oblasti aplikácie síranu železitého : 

- odstránenie fosforu

- zníženie úrovne chemickej náročnosti odpadových vôd na kyslík

- odstránenie plávajúceho znečistenia počas úpravy vody

- odstránenie sulfidov spôsobujúcich nepríjemné a nebezpečné plyny

- optimalizácia pomeru surový kal - plávajúci kal

- stabilizácia fermentačných nádrží

- odvodňovanie kalu, úprava kalu

Dodávka:

- Cisternovým vozidlom 

- 1000 litrové kontajnery IBC

Skladovanie: 

Nádrže na skladovanie treba vyhotoviť z látok odolných voči chloridu a kyselinám (PE,PP, Polyester zosilnený sklenným vláknom, pogumovaná ocel). Treba sa vyvarovať styku s kovmi. Ako konštrukčný materiál potrubí a ventilov treba uprednostniť PVC, PP, PE, resp. iné látky odolné voči chloridu a kyselinám. 


Kontakt:VízTEC Slovakia s.r.o. 

Krajná 53

Nové Zámky 

viztec @ viztec.sk

Mob:+421-948-158-211

Mob:+421-903-700-281