VizTEC Slovakia S.r.o, Síran železitý,Chlorid železitý


Poslanie a motto

Identita VízTEC

VízTEC je najväčším, výlučne domácim výrobcom a distribútorom chemických prípravkov na ošetrenie vody a v oblasti čistiacej techniky odpadových vôd.

 

Poslanie VízTEC

Ako popredný výrobca regiónu poskytnúť svojimi vysokokvalitnými výrobkami prevádzkovateľom vodární a čistiacich staníc odpadových vôd komplexné ekologické biologické a chemické riešenia s nízkymi nákladmi. Vytvoriť a udržiavať popritom s klientmi priebežný vzájomný odborný dialóg a partnerský vzťah, ktorý umožňuje obsluhu šitú na mieru a vývoj výrobkov založený na poznaní aktuálnych požiadaviek.

 

Motto VízTEC

 „Vzájomným dialógom, spoločne za hospodárnu a úspešnú prevádzku!“

 

Vhodný citát:

„Mikróba je skoro nič. Jej prostredie je však všetko.“

Louis Pasteur (1822-1895)


Kontakt:VízTEC Slovakia s.r.o. 

Krajná 53

Nové Zámky 

viztec @ viztec.sk

Mob:+421-948-158-211

Mob:+421-903-700-281