VizTEC Slovakia S.r.o, Síran železitý,Chlorid železitý


Chlorid vápenatý

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BoKAL 25 - Informácie o výrobku

25%-ný vodný roztok chloridu vápenatého

Dôvod širokej škály aplikácie chloridu vápenatého vyplýva najmä z dvoch jeho podstatných vlastností. Jednou je to, že pohlcuje vlhkosť vzduchu, druhou je nízky bod mrazu.

 

   V mestách a na cestách sa používa najmä v dvoch oblastiach:

   Zníženie obsahu polietavého prachu vo vzduchu (PM10 a PM2.5) v mestách   

   Odstránenie klzkosti ciest v zime

 

Znižovanie koncentrácie polietavého prachu

Regulácia ovzdušia miest v Európskej únií sa neustále sprísňuje. Otázka, že ako majú samosprávy a občianske združenia riešiť tento problém, je stále viac pálčivá. Nové pravidlá Únie presne určujú prípustnú koncentráciu tzv. „jemného, polietavého prachu“ (PM10) vo vzduchu. Porušenie tejto environmentálnej hraničnej hodnoty prináša vážne zdravotné ako aj ekonomické dôsledky. Stále častejšie sa vyskytujú smogové poplachy a súvisiace dopravné obmedzenia. Podľa združenia Vzduch obyvatelia mesta Budapešť žijú o tri roky menej kvôli nevhodnému vzduchu.

 

Problém spôsobuje prach rozvírený premávajúcimi sa motorovými vozidlami, pričom tento prach pochádza z výfukových plynov áut, pri sypaní a opotrebovaní ciest. Na jar sa tento stav pokúšajú zmierniť čistením mestských komunikácií, v lete zas polievaním ciest vodou, avšak hustá premávka, prirodzené opotrebovanie ciest a rýchle odparovanie vody rýchlo privodí pôvodný nevyhovujúci stav. Produkt BoKAL 25 poskytuje bezpečné a hospodárne riešenie za účelom zlepšenia kvality života ľudí v mestách a pomáha samosprávam pri dodržiavaní predpisov Únie. V Severnej a Západnej Európe je rozšírená aplikácia technológie, pri ktorej cisternové vozidlá správcu mestských komunikácií postrekujú na cesty s hustou premávkou a do tunelov vodu s obsahom chloridu vápenatého, čím stabilne znižujú koncentráciu polietavého prachu až o 50%.

 

Polietavý prach sa dostáva a udržiava sa vo vzduchu vďaka vlhkosti vzduchu v meste. BOKAL pohlcuje vlhkosť vzduchu a tým viaže k sebe jemné častice prachu. Okrem toho nenechá nikdy úplne vyschnúť povrch cesty. Pozemná komunikácia, ktorá nie je suchá, znižuje opotrebovanie cesty a pohlcuje prach vypúšťaný motorovými vozidlami, nenecháva ho vzlietnuť.

 

Dodržiavanie príslušných predpisov Európskej únie a zlepšenie ovzdušia obyvateľom miest neprináša so sebou výrazné investičné náklady, pretože sypače a postrekovacie autá používané v zime, resp. v lete úplne vyhovujú k splneniu tohto cieľa.

 

Odstránenie klzkosti

Ďalšou oblasťou aplikácie prípravku BoKAL 25 na mestských a pozemných komunikáciách je odstraňovanie vlhkosti ciest v zimnom období. Roztok chloridu vápenatého sa používa najmä za účelom zvlhčenia posypovej soli. Tým zabraňuje stvrdnutiu soli v zime a umožňuje jej úpravu, zlepšuje a zrýchľuje účinok na cestách a na diaľniciach. Zatiaľ čo bežnú soľ možno aplikovať do -18 ˚C, roztok zvlhčený chloridom vápenatým prináša očakávaný výsledok aj pri - 30˚C. Pri posypovej soli zvlhčenej prípravkom BoKAL 25 stačí opakovať proces posypu ciest v dlhších intervaloch, čím sa zvyšuje bezpečnosť na cestách a znižujú sa prevádzkové náklady vynaložené na cesty. Voda z prípravku BoKAL 25 už v nádrži urýchli prenikanie soli do roztoku, preto posyp posypovej soli na cestu sa deje už v čiastočne rozpustenom stave. Takto rýchlejšie a účinnejšie rozmrazuje ľad na cestách. Umožní sa tým presnejší a dôkladnejší posyp ciest, čím sa znižuje riziko tvorby čiastočne zľadovatených povrchov. Vďaka nižšej potrebe posypu a zníženému počtu opätovných posypov sa znižuje spotrebované množstvo posypovej soli o 25-30%, pričom rozsah ošetrenej plochy sa pomerne zvyšuje. Posypové auto sa všade dostane rýchlejšie a môže prejsť väčšiu vzdialenosť. Nižšie množstvo posypovej soli a nižšia potreba opätovných posypov môže priniesť až 50 %-nú úsporu.

 

BoKAL 25 na ceste po roztopení snehu a uschnutí cesty sa prilepí vo forme mikrogranúl na povrch cesty, pričom nevytvára prach, ale práve naopak, viaže k sebe prelietavý prach zo vzduchu a znižuje smog v zime. V prípade opätovného sneženia je pritom už na ceste. Správcovi cesty ostáva viac času na posyp, v prípade napadnutia niekoľko centimetrov snehu doprava neskolabuje. Vysypanie menšieho množstva soli zároveň zodpovedá aj požiadavkám ochrany životného prostredia.

 

Cesta ošetrená prípravkom BoKAL 25 teda dlhšie odolá snehu a ľadu. Očakávaný výsledok prináša aj pri extrémne nízkych teplotách a prispieva k zníženiu koncentrácie prelietavého prachu v ovzduší mesta nielen v zime ale aj v lete.

 

Riedený roztok BoKAL 25 možno aplikovať za účelom odstránenia šmykľavosti aj samostatne. Nízka korozivita a environmentálne výhody umožňujú bezpečnú premávku na zimných cestách i chodníkoch. V mestskej časti Moskvy sa rozhodli v zimnom období použiť roztok chloridu vápenatého namiesto posypu soľou za účelom ochrany mestskej zelene.

 

Otázky korózie

Korozivita BoKAL 25 v porovnaní s roztokom bežnej soli – na základe výsledkov laboratórnych meraní – je nižšia o viac než 50%.

 

Popis výrobku

BoKAL 25 je koncentrovaný roztok s vysokým obsahom chloridu vápenatého. Jeho riadené roztoky (5-10%) sa aplikujú v širokom rozsahu pri odstraňovaní prachu z ciest v celom kalendárnom roku a v zime aj na odstraňovanie šmykľavosti ciest, resp. na zvlhčenie posypovej soli pred jej aplikáciou.

Výhody:

-          znižuje množstvo posypovej soli pri aplikácii až o polovicu, čím zvyšuje jej účinnosť;

-          chráni životné prostredie a má minimálny korózny účinok;

-          vďaka schopnosti absorbovať vlhkosť pohlcuje prach a soľ, čím znižuje množstvo prachu vypúšťaného motorovými vozidlami a rozvíreného prachu;

-          vydrží dlhšie než klasický roztok soli, pretože nevyschne a prilepí sa na povrch cesty, je vhodný aj na preventívnu ochranu;

-          očakávaný účinok prináša aj vo vyslovene mrazivom počasí.

 

Balenie

BoKAL 25 dodávame v tekutom stave vo vlakových alebo kamiónových cisternách. V prípade požiadavky aj v 1000 litrových IBC cisternách.

 

Skladovanie

BoKAL 25 nie je nebezpečný, jednoducho sa aplikuje a je bezpečný. V neriedenej podobe má korózny vplyv na predmety z hliníka a uhlíkovej ocele. Na skladovanie odporúčame použiť najmä nehrdzavejúcu oceľ, PP, PE a polyester.

 

Aplikácia

V prípade otázok súvisiacich s aplikáciou alebo skladovaním sa obráťte na náš odborný personál.


Ďalšie oblasti aplikácie BoKAL 25

Chemický priemysel                          

-          pri výrobe vápenatých solí

 

Poľnohospodárstvo

-          nahradenie vápnika v pôde, zvyšovanie odolnosti rastlín, zlepšenie pH

 

Cementový priemysel         

-          pri výrobe cementov s nízkou alkalitou

 

Potravinársky priemysel

-          výroba syru a piva, solenie.

 

Stavebný priemysel

-          zimná zmes do betónu;

-          posilňovanie pôdy pri výstavbe ciest;

-          znižovanie prašnosti stavenísk.

                                                         

Sušenie vzduchu a plynov

 

Výstavba diaľnic.

-          stabilizácia štruktúry pôdy

 

Baníctvo

-          výroba nemrznúcej a bezprašnej železnej rudy a uhlia.

 

Papierensky priemysel

-          zlepšuje štruktúru lepenky;

likvidácia atramentu z recyklovaného papiera.

                prispieva k lepšiemu zachovaniu farieb.

 

Ropný priemysel

-          zmes na zvyšovanie hustoty pri vŕtaní vrtných veží;

-          urýchlenie stvrdnutia pri betónovaní hotových studní;

-          prísada do vrtných kalov;

-          pomáha pri odvodňovaní ropy.

 

Iné

-          odmrazovanie mobilných WC;

-          chladenie zimných štadiónov, chladiace vody.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kontakt:VízTEC Slovakia s.r.o. 

Krajná 53

Nové Zámky 

viztec @ viztec.sk

Mob:+421-948-158-211

Mob:+421-903-700-281