VizTEC Slovakia S.r.o, Síran železitý,Chlorid železitý


Jednotný mikrobiologický analyzačný a interpretačný systém (EMVIR)

Spoločnosť EMVIR Egységes Mikrobiológiai Vizsgálati és Értékelési Rendszert Támogató Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság (Nezisková spoločnosť s ručením obmedzeným podporujúca jednotný mikrobiologický analyzačný a interpretačný systém) bol zapísaný registrovým súdom v roku 2009. NONPROFIT Kft. ako samostatná a nezávislá organizácia mohla byť vytvorená vďaka výraznej materiálnej a duševenej podpore zo strany VízTEC.

 

Zápis

 

Jeho cieľom je popri zvýraznení úlohy biológov aj podpora dialógu medzi odborníkmi, ktorí sa zaoberajú prevádzkou čistiacich staníc odpadových vôd a kanalizačnej siete.


Kontakt:VízTEC Slovakia s.r.o. 

Krajná 53

Nové Zámky 

viztec @ viztec.sk

Mob:+421-948-158-211

Mob:+421-903-700-281