VizTEC Slovakia S.r.o, Síran železitý,Chlorid železitý


Čím sa zaoberáme:

Výroba a predaj

 

Ponúkame výrobu a predaj vodného roztoku síranu železitého 41 % Fe 2 (SO4)3 a taktiež ponúkame vodný roztok chloridu železitého FeCl3 . Zabezpečujeme prepravu a inžiniersku činnoť v oblasti  čistenia komunálnych aj priemyselných odpadových vôd.

 

Komunálne a priemyselné čistiace stanice odpadových vôd

 

 

Úlohou čistiacich staníc odpadových vôd je odstránenie KOI, zlúčenín dusičnanov a fosforu z odpadových vôd rôzneho pôvodu. Úlohy pritom pri podmienkach daných zariadeniami a strojmi vykonáva biológia. Keďže biológia vytvára samú seba podľa kvality a množstva živín, ktoré sú k dispozícii, účinnosť čistenia biológiou možno ovplyvniť, resp. riadiť aplikáciou chemických prípavkov.

 

Úlohou spoločnosti VízTEC Víztechnológiai Kft. je vyrobiť tieto chemické prípravky vysokej kvality a za konkurencieschopnú cenu, resp. bezpečne ich dopraviť na miesto určenia. Úlohou spoločnosti VízTEC Alkalmazástechnika Kft. je, aby aplikáciou vhodného výrobku prevádzkovateľ dosiahol požadovaný účinok a v konečnom dôsledku tak znížil svoje náklady. Za výber vhodného chemického prípravku, správneho bodu dávkovania, trvania a množstva zodpovedá náš odborný tím.

 

 

Odstránenie pachu a korózie v kanalizáciách a prečerpávacích staniciach

 

V tlakových potrubiach, resp. pod nánosom gravitačných potrubí baktérie vo vrstve biofilmu vytvárajú anaeróbne podmienky, ktoré produkujú sírovodík a sú zodpovedné za výrazný pach a koróziu. Sírovodík je jed nebezpečný  pre človeka. Výrazný korózny vplyv pritom môže znížiť životnosť dielov až na 20-25 %.

 

Rozšírenie regionálnych sietí odvodov odpadovej vody priaznivo vplýva na tieto procesy. Zabrániť tvorbe anaeróbnych podmienok je úlohou plánovania, čo väčšinou znamená dávkovanie kyslíka v nejakej podobe. K dosiahnutiu komplexného a hospodárneho riešenia treba okrem pravidelného čistenia kanalizácii (odstránenie vrstvy biofilmu) a prípadného dávkovania vzduchu (čerpadlo, kompresor) súčasne riadeným a dobre kontrolovateľným spôsobom pridať nejakú zlúčeninu nitrátu (NO3).

 

 

Príprava pitnej vody (z kopaných a vŕtaných studní)

 

Zdravotne nezávadná a bezpečná pitná voda je podmienkou existencie modernej spoločnosti. Vďaka prísnym právnym predpisom ju možno považovať za jednu z najviac kontrolovaných potravín. Jej prameň určuje jej zloženie a tým aj spôsob prípravy. Spoločnosť VízTEC Alkalmazástechnikai Kft. zabezpečuje celú škálu chemických prípravkov používaných pri ošetrení vody.


Kontakt:VízTEC Slovakia s.r.o. 

Krajná 53

Nové Zámky 

viztec @ viztec.sk

Mob:+421-948-158-211

Mob:+421-903-700-281