VizTEC Slovakia S.r.o, Síran železitý,Chlorid železitý


Reach

Do systému REACH sme predbežne zaregistrovali tieto výrobky:

 

 

Chlorid železitý

            CAS:7705-08-0

            REACH číslo predbežnej registrácie:05-2116394079-33-0000

 

Chlorid železný

            CAS:7758-94-3

            REACH číslo predbežnej registrácie:05-2116409325-52-0000

 

Sulfát železitý

            CAS:10028-22-5

            REACH číslo predbežnej registrácie:05-2116394110-55-0000

 

Sulfát hlinitý

            CAS:10043-01-3

            REACH číslo predbežnej registrácie:05-2116394191-45-0000

 

Dusičnan vápenatý

            CAS:10124-37-5

            REACH číslo predbežnej registrácie:05-2116381418-38-0000


Kontakt:VízTEC Slovakia s.r.o. 

Krajná 53

Nové Zámky 

viztec @ viztec.sk

Mob:+421-948-158-211

Mob:+421-903-700-281