VizTEC Slovakia S.r.o, Síran železitý,Chlorid železitý


Informácie o spoločnosti

 Vítame Vás na stránkach skupiny VizTEC!

Spoločnosť VízTEC Zrt. bola založená v roku 1991, po viacerých zmenách nadobudla súčasnú právnu formu v roku 2010. Výrobné kapacity spoločnosti sa nachádzajú v Maďarsku - Balatonfűzfő a Téglás, svoje aktivity rozvíjame aj v Rumunsku. Sídlo skupiny VízTEC sa nachádza v Budapešti.

 

Skupina VízTEC je vedúcou spoločnosťou v oblasti optimalizácie komunálnych a priemyselných čistiacich staníc odpadových vôd chemickými látkami.

Spoločnosť VízTEC Víztechnológiai Zrt. vykonáva výrobnú činnosť v Balatonfűzfő a Téglás, resp. riadi logistický systém skupiny a sklady v Budapešti. Zodpovedá za vytvorenie a udržiavanie konštruktívneho dialógu s klientmi. Riadi odborný tím podniku, ktorý umožňuje nájsť riešenia na problémy z odbornej i ľudskej stránky.

 

VízTEC Slovakia s.r.o. so sídlom v Nových Zámkoch spolupracuje so slovenskými a českými zákazníkmi a zabezpečuje suroviny k výrobkom určených do týchto oblastí na Slovensku.

VízTEC Romania sa zaoberá predovšetkým výrobnou činnosťou a obmedzene aj predajom na území Rumunska, v úzkej spolupráci s tamojšími partnermi.

Náš rakúsky zástupca, pán Hubert Stadler sídli v meste Leiboch a zodpovedá za zabezpečenie miestnych požiadaviek.

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt:VízTEC Slovakia s.r.o. 

Krajná 53

Nové Zámky 

viztec @ viztec.sk

Mob:+421-948-158-211

Mob:+421-903-700-281