VizTEC Slovakia S.r.o, Síran železitý,Chlorid železitý


Míľniky

 

Korene našej činnosti siahajú až do dôb pred zmenou režimu, keď predaj výrobkov pochádzajúcich zo západu (polyelektrolyt, železo(III), atď.) bol možný iba v rámci prísnych pravidiel určených právnymi predpismi. Začiatkom deväťdesiatych rokov sme spolupracovali s rakúskym a maďarským zastúpením nadnárodnej spoločnosti Kemira, a ako väčšina súčasných konkurentov tejto spoločnosti, aj my sme si začiatkom rokov 2000 vybrali inú cestu.

 

2001 – Bola vytvorená dnešná podoba spoločnosti VízTEC Víztechnológiai Kft.

 

2002 – V priemyselnej oblasti Balatonfűzfő sme odkúpili bývalú prevádzku podniku Nitrokémia Építő.

 

2004 – Bola založená spoločnosť VízTEC Alkalmazástechnikai Kft.

 

2007 – Odkúpili sme areál bývalého chemického prečerpávania spoločnosti Hajdúsági Iparművek.

 

2008 – Výroba sulfátu železitého a dusičnanu vápenatého bola doplnená o chlorid železitý. Výroba bola zahájená za účelom nahradenia dovozu chloridu železitého nižšej kvality s vyšším obsahom ťažkých kovov zo strany ukrajinskej a rakúskej konkurencie, v reakcii na vyššie kvalitatívne očakávania domácich prevádzkovateľov.

 

Založená spoločnosť VízTEC Slovakia s.r.o. v Nových Zámkoch.

Výkonný riaditeľ: Bc.František Nagy.

 

2009 – došlo k podpísaniu zmluvy s pánom Hubertom Stadlerom, ktorá zabezpečila výlučné právo distribúcie chloridu železitého na území Rakúska.


Kontakt:VízTEC Slovakia s.r.o. 

Krajná 53

Nové Zámky 

viztec @ viztec.sk

Mob:+421-948-158-211

Mob:+421-903-700-281